Tenasi

Rešitve

Sistem za usmerjanje na prosta parkirna mesta

S sistemom brezžično nadziramo vsako parkirno mesto, ki je vključeno v sistem. Podatki o statusu posameznih parkirnih mest se centralno obdelujejo. V sistem so vključene tudi LED usmerjevalne table, ki udeležence v prometu usmerjajo na prosta parkirna mesta. Sistem je primeren predvsem za parkirišča odprtega tipa, saj za svoje delovanje ne potrebuje priklopa na električno omrežje. Primeren pa je tudi za parkirne hiše in za parkirišča z zapornicami, saj omogoča izredno enostavno namestitev in je cenovno konkurenčen.

Storitev je primerna za upravljavce parkirišč. Nadgradnja sistema za usmerjanje na prosta parkirna mesta omogoča nadzor nad statusom parkirišč v realnem času s pomočjo WEB aplikacije. Upravljavci lahko dostopajo do statističnih podatkov ter kreirajo poročila o zasedenosti posameznih parkirnih področij, ulic ali celo posameznih parkirnih mest. V kolikor se vzpostavi povezavo še z bazo o izvedenih plačilih, lahko upravljavci spremljajo učinkovitost posameznih parkirnih področij. Sistem za nadzor parkirišč deluje kot storitev in ga je mogoče popolnoma prilagoditi željam upravljavcev.

Storitev obveščanja o prekrških

Storitev je primerna za upravljavce parkirišč kot tudi za mestne oblasti, ki želijo vzpostaviti strožji režim spoštovanja cestnih predpisov.

Storitev deluje tako, da se na mestu, kjer se želi izboljšati nadzor in obenem spoštovanje cestnih predpisov (npr. cona, kjer je prepovedano parkiranje, omejitev parkiranja na 30 ali 60 minut,…) namesti naprave, ki nadzirajo prisotnost avtomobilov. Ob nespoštovanju časa dovoljenega parkiranja ali ob parkiranju na prepovedanem mestu se iz baze samodejno pošlje obvestilo redarstvu, ki lahko hitro in natančno ukrepa, saj ima točen podatek o lokaciji prekrška.

Implementacije rešitev po meri stranke

Izvajamo kompleksnejše projekte po meri za naročnike (npr.: integracija plačilnega sistema v sistem za obveščanje o prekrških, vzpostavitve sistemov za nadzor parkiranja na oštevilčenih parkiriščih, sistemi za garažne hiše z integrirano identifikacijo vozila). Pri vodenju projektov delamo po certificirani PRINCE2® metodologiji, s čimer zagotavljamo kvalitetno opravljeno delo v dogovorjenih časovnih okvirjih in dogovorjenem projektnem proračunu.